Sve je od Boga, po Bogu i za Boga

13.12.2017


U našoj provincijalnoj kući na Bjelavama 85 u Sarajevu od 20. studenoga do 13. prosinca boravio je mladi bračni par Anamarija i Blaženko Martinović iz Mostara.

 

Rim: Međunarodni kongres animatora za duhovna zvanja

08.12.2017


Na Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu od 1. do 3. prosinca 2017. održan je Međunarodni kongres animatora za duhovna zvanja u organizaciji Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

Došašće - svjetlo ili tama?

05.12.2017


Adventske duhovne obnove pod vodstvom s. Ines Vujica održane su u župi Otinovci na Kupresu i u Duhovnom centru Školskih sestara franjevki u Bugojnu. 

Sveti Franjo u dijalogu s Bogom i ljudima

02.12.2017

Pod vodstvom s. Mare Matanović i s. Ivane Džambas 2. prosinca 2017. održana je duhovna obnova za župljanke župe Uzvišenja sv. Križa u Sigetu.

Koncert duhovne glazbe i Dani socijalne zauzetosti

18.10.2017


Franjevački institut za kulturu mira organizira koncert duhovne glazbe „Najmanjima od najmanjih“, koji će se održati u Splitu, 11. studenog 2017. godine.

Bugojno: Molitveno-odgojni seminar

10.10.2017


U našem duhovnom centru u Bugojnu od 20. do 22. listopada 2017. godine održat će se molitveno-odgojni seminar za djevojke 3. i 4. razreda srednje škole.

Kloštar Ivanić: Primanje u novicijat i postulaturu

02.10.2017


Na spomendan Sv. Anđela Čuvara, 2. listopada 2017. godine, u novicijat će biti primljene postulantice Matea Šipić, Monika Džepina, Suzana Benković i Blaženka Miličić, a u postulaturu kandidatice Antonija Klišanin, Petra Mikulec i Zorica Barić. 

Uvijek se radujte!

16.12.2017

Molitveno bdjenje uoči treće nedjelje došašća koje su pripremile novakinje.

Ne ljubimo riječima, već djelima

18.11.2017


Papina poruka za 1. svjetski dan siromašnih, 19. studenoga 2017.

Što dati caru, a što Bogu?

21.10.2017

Državna vlast je potrebna, ali iznad svakog njenog zakona se nalazi zakon Božji koji je uporište i garancija svih ljudskih zakona.