Zadar: Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju

Fotografije uz članak 2
25.09.2017

Međunarodni znanstveno-stručni skup, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, 

Zadar 21.-23. rujna 2017.


Identitet i različitost u odgoju i obrazovanju naziv je međunarodnog znanstveno-stručnog skupa na kojem sam nazočila i sudjelovala s temom Razvoj identiteta pojedinca u složenoj odgojno-obrazovnoj ustanovi. Trodnevni skup okupio je brojne sudionike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske i Slovenije. Izlaganja su bila usmjerena na pitanje identiteta u odgojno-obrazovnim ustanovama, od dječije dobi do vremena adolescencije.

U radu sam govorila o Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom kao prototipu odgojno-obrazovne ustanove u multikulturalnoj društvenoj zajednici Bosne i Hercegovine. Gimnazija, osnovana 1882., pripada Bosni Srebrenoj. Do II. svjetskog rata pohađaju je franjevački kandidati i drugi đaci, a nakon rata samo sjemeništarci. Od 2007. Gimnazija se vraća glavnom obilježju: pružiti temeljito obrazovanje i čestit odgoj za sve bez obzira na vjersku, etničku ili drugu pripadnost. Gimnaziju pohađaju učenici z svih dijelova BiH i svi su ponijeli sa sobom obilježje svoga mjesta, nacije, vjere, jezika, kulturnih jedincatosti. Anketirajući učenike o njihovim raznolikostima ovim radom analiziran je boravak u Gimnaziji i učeničkom domu – Konviktu u kontekstu razvoja identiteta srednjoškolaca u konfesionalno pluralnom i heterogenom lokalnom prostoru. U kontekstu drugosti analitičko-kritičkom metodom prikazano je koje vlastitosti učenici čuvaju, što „tuđe“ osuđuju i negiraju te kako u vlastiti identitet inkorporiraju početno strane datosti.

Cilj je ovoga istraživanja pokazati da u etničko, religijsko, političko i jezično razjedinjenim lokalnim zajednicama BiH ustanova poput Franjevačke klasične gimnazije može biti uzor kako razvijati identitet mladih ljudi u multikulturalnoj zajednici. Prema dosadašnjim rezultatima pripadnost složenoj zajednici pomaže razvoju identiteta srednjoškolaca i interkulturalnoj kompetenciji na raznim područjima.

 

S. Kristina Marijanović