Kloštar Ivanić, sestarska kuća

Fotografije uz članak 8

Svete Marije 2
HR–10312 Kloštar Ivanić
Tel/fax: +385/1/2892 758; +385/1/2892 510
skolske.sestre.franjevke@zg.htnet.hr


Biskupija: Sisačka

Godina osnutka podružnice:  1957.

Svrha dolaska sestara: Ova kuća je od početka odgojna kuća novakinja i postulantice, apostolski djeluju u župnoj katehezi, karitasu, vode liturgijsko pjevanje, domaćinstvo…

Apostolat sestara: u ovoj kući se odgajaju novakinje i postulantice, iz nje sestre apostolski djeluju u školi, župnoj katehezi, karitasu, vode liturgijsko pjevanje, domaćinstvo… Ona je također dom starijim i bolesnim sestrama. Godine 1995. uz ovu kuću izgrađen je Dom sv. Franje u kojem sestre skrbe kako o starijim i bolesnim sestrama, tako i o rodbini naših sestara i drugim siromašnima.

Broj sestara u zajednici:


Napomene:

Sestre dolaze u Kloštar Ivanić 1957. i useljavaju se u staru župnu kuću koja je bila vlasništvo Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda. Budući da je broj novakinja rastao, kuća je postala pretijesna pa je uz velike žrtve i odricanja u blizini iste sagrađena nova kuća 1968. Otada do danas (s izuzetkom 1993-1995, kada je novicijat bio smješten u Remetama, Pavlinski prilaz 3) u ovoj kući se odgajaju novakinje i postulantice, iz nje sestre apostolski djeluju u školi, župnoj katehezi, karitasu, vode liturgijsko pjevanje, domaćinstvo… Ona je također dom starijim i bolesnim sestrama.

Godine 1995. uz ovu kuću izgrađen je Dom sv. Franje u kojem sestre skrbe kako o starijim i bolesnim sestrama, tako i o rodbini naših sestara i drugim siromašnima.

Tijekom zadnjeg rata kuća u Kloštru je, kao i mnoge druge naše kuće u Bosni i Hrvatskoj, bila utočište mnogim prognanicima i izbjeglicama.