Zagreb - Kozari Bok, župa

Fotografije uz članak 2
II. Radnički put 1 b
HR-10000 Zagreb
Tel: +385/1/2404-482​

Biskupija:Zagrebačka

Godina osnutka podružnice:  12.9. 1992.g.

Svrha dolaska sestara:  katehizacija, rad u školi i sakristiji i domaćinstvo

Apostolat sestara: 

s. Mara Antunović, obavlja dužnost kućne predstojnice i kuha u župi

s. Anita Dramac, brine oko uređenja kuće i veša

s. Radmila Ilinović, vjeroučiteljica u školi i župni pastoral, sakristanka (22.8.2011. došla u župu)

Broj sestara u zajednici: tri sestre


Napomene:

31.8. 1992.g. došle su sestre na razgovor i dogovor s ciljem da dođu u župu.

Na dogovoru su bile nazočne:

s. Jela Piljić, provincijalka,

s. Ana Antolović, tajnica,

S. Suzana Milardović, ekonoma

s. Kata Rukavina

Bilo je dogovoreno sa župnikom Celestinom Čakarićem da bi sestre došle 10.rujna 1992. Došle bi dvije

sestre. S. Kata za katehisticu, rad u školi i sakristiji i još jedna sestra za kuharicu.

12.9. 1992. su došle u župu Kozari bok, s. Kata Rukavina i s. Jelena Martić.

Prvotni cilj na početku je bio: kateheza i pastoral u župi, te domaćinstvo.

5.rujna 1998. došla je u župu Predragocjene Krvi Isusove s. Vlatka Dujmović.