Bučići, sestarska kuća

Fotografije uz članak 10

Bučići bb
BiH - 72290 Novi Travnik
Tel/fax: +387/30/793-647

sfranjnt@tel.net.ba


Biskupija:

 

Godina osnutka podružnice:

 

Svrha dolaska sestara:

 

Apostolat sestara:

 

Broj sestara u zajednici:

 

Napomene:

U vrijeme nedavnoga rata sestre su zajedno s narodom morale napustiti mnoge župe Srednje Bosne. Nažalost, zbog smanjenog broja radno sposobnih, te zbog nešto drukčijih pastoralnih potreba sestre nisu mogle pratiti povratnike i nastaniti se u župnim kućama u Ovčarevu, Brajkovićima i Gučoj Gori. Vrijeme rata preživjele su sestre u župi Bučići. No nakanu da veća zajednica sestara živi i djeluje na prostoru Lašvanske doline sestre su ostvarile 1996. kupnjom obiteljske kuće u istoj župi. Kuću su prilagodile svojim potrebama, te je danas u njoj smješteno sedam sestara koje djeluju u župama Bučići, Nova Bila i Vitez. Dvije sestre rade u bolnici Fra Mato Nikolić u Novoj Biloj. Dvije sestre vode domaćinstvo u župnoj kući u Bučićima, s tim da jedna od njih uz kućanske poslove radi u župnoj katehezi i u školi, te vodi crkveno pjevanje. Od preostalih triju sestara jedna predaje vjeronauk u školi i radi u župnoj katehezi na filijali župe Vitez. Dvije sestre pastoralno djeluju u župi Nova Bila, jedna u školi, a druga u župnoj katehezi, te vodi crkveno pjevanje.

Kako bi bile bar donekle prisutne i u župama u koje se nisu mogle vratiti, sestre se rado odazivaju i surađuju s braćom franjevcima u pripravama prigodnih liturgijskih slavlja, te uređenju liturgijskog prostora. Kapelica u kući je posvećena Svetoj Obitelji.