Savjet

Fotografije uz članak 1

Ne brinite se kako ćete i što ćete govoriti: u onaj čas će vam se dati što ćete govoriti.“ Mt 10,19

Savjet je treći dar Duha Svetoga. Nadopunjuje i usavršuje krepost razboritosti. Darom savjeta Bog pomaže pravedniku, a preko njega i drugima. Sam Bog nas uči primati i davati savjete. Dar savjeta je naročito potreban roditeljima, odgojiteljima, svećenicima, ispovjednicima, duhovnim vođama… Mudrost i razum nam daju opće svjetlo i orijentaciju za život, a dar savjeta pravilnu odluku u pojedinostima, posebno za teške i hitne slučajeve.

Čovjek koji ima dar savjeta sposoban je savjetom pomoći drugome u donošenju njegova osobnog mišljenja i osobne odluke, osobito u važnim trenucima njegova života (drugoga zna iznutra slušati te mu se ne nameće svojim savjetima nego mu ostavlja mogućnost za slobodan izbor). Imati dar savjeta znači također biti sposoban primati savjet od drugoga i osobito tražiti savjet u slušanju Božje riječi.

 

Prvi uvjet da ga možemo dobiti jest svijest vlastite ograničenosti. Oholost ne traži i ne dobiva savjeta. Potrebna je poniznost i otvorenost Duhu Svetomu, ali i osluškivanje glasa Božjega. Tvoj dar savjeta, Gospodine, potreban nam je za jasnoću i sigurnost življenja. Tvoja pravila Gospodine neka budu moji savjetnici! 

 

Molitva za dar savjeta:

Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti, svjetlo njegova vodstva u trpljenju, radost njegove podrške u tuzi, te njegovu prijateljsku prisutnost u samoći. Po Kristu Gospodinu našem.

 

s. Nikolina Mišković