Očitovanje Mesije u Hramu (Lk 2,22-40)

Fotografije uz članak 1

Potaknut Duhom Božjim... našao se u Hramu. Rekla bih u pravo vrijeme i u pravi čas. To čini poticaj Duha Božjega.

Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu. Pitam se jesu li ovo preduvjeti da bi se moglo biti otvoreno poticajama Duha Božjega, pravednost i pobožnost. Njemu je Duh Sveti objavio. Jeza me prožima ovo čitajući. Je li se Šimun tako osjećao? Ne osjećam se dostojna ovo ni čitati, a kamoli da mi se dogodi. Vidjeti Isusa... primiti ga u naručje, u ruke. Zar to ne činim svaki put kod sv. Pričesti? Da baš to. A nisam toga ni svjesna. Bar ne svaki put. Pomislim: kakvu je milost starac Šimun imao. A što je sa mnom? Što je s tolikih milosti meni iskazanih?

Starac Šimun blagoslivlje one koje je susreo: Mariju, Josipa i dijete Isusa. To čini susret s Isusom. Čini da blagoslivljamo druge, da budemo blagoslov drugima, da budemo svjetlo drugima. I da donosimo svjetlo drugima. Istinski susret s Isusom otvara nam oči da vidimo tko je On uistinu. Šimun ga je prepoznao i govori s punim uvjerenjem i povjerenjem: „Gle, ovaj je određen za propast i uskrsnuće mnogih u Izraelu, za znak kojem će se protiviti...“

S tim priča o očitovanju Mesije u hramu ne završava. Našla se tu i jedna pobožna žena. Ona je hvalila Boga i govorila o djetetu svima koji su očekivali otkupljenje Jeruzalema. Ona nije ostavljala Hrama. Dakle, nije bilo pridržano taj dan samo za Šimuna da susretne i prepozna Mesiju. Nego i za druge. Isusa susrećemo kad Bogu služimo danju i noću: postom, molitvom, dajući hvalu Bogu, čekajući otkupljenje, bivajući pravedni ili kako drugačije. Malo je o Ani napisano, ali vjerujem da je puno toga doživjela te da joj se dogodilo sve kao i Šimunu. Ovo dvoje ljudi pokazuju nam kako, gdje i kada možemo susresti Isusa te što iz tog susreta dobivamo i kakvi iz njega izlazimo.

Šimunu je Duh Sveti objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega. Bojim se da mi nećemo vidjeti pravi život dok ne budemo zagledani u Mesiju Gospodnjega. Jer milost je Božja počivala na njemu.

s. Ivka Lučić