Plenarna, 45.
po redu skupština Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i
poglavarica započela je svoje dvodnevno zasjedanje u srijedu, 16. listopada u
samostanu franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu. U radu skupštine
osim provincijala i provincijalki redovničkih zajednica sa sjedištem u
Hrvatskoj sudjelovali su i predstavnici provincija koje imaju sjedište izvan
Hrvatske, a čiji redovnici djeluju u Hrvatskoj. Gosti skupštine bili su
predsjednik Konferencije redovničkih ustanova Slovenije (KORUS) i provincijal
Slovenske franjevačke provincije Svetoga Križa fra Stane Zore, te sestra Mihaela
Vorotnjak službenica BDM kao članica Inicijalnog odbora za osnivanje redovničke
konferencije Srbije.


Hrvatska
u EU: novi izazovi i mogućnosti za našu Crkvu i redovništvo

Otvarajući
zasjedanje nakon molitve Srednjega časa, predsjednik HKVRPP-a o. Vinko Mamić,
OCD dao je uvod u izlaganje “Hrvatska u EU: novi izazovi i mogućnosti za
našu Crkvu i redovništvo” prof. dr. Zdravka Tomca. Naša zemlja nedavno je
ušla u Europsku Uniju, a to je izazov kako u političkom životu, tako i životu
običnih ljudi. Ulazak u Europsku Uniju izazov je i za redovništvo. Zbog toga
želimo proširiti spoznaje o zajednici kojoj smo pridruženi i kojoj pripadamo,
rekao je o. Mamić.

Posvješčujući
društveno-političko stanje u današnjem globaliziranom svijetu, predavač je
naglasio, kako se danas u svijetu vodi odlučujuća borba za opstanak
čovječanstva, i to na svjetonazorski razini. Glavni je sukob između onih koji
su “ubili Boga”, koji žele organizirati svijet bez Boga i protiv
Boga, koji ruše kršćansku civilizaciju i njene vrijednosti i koji žele
nametnuti ateističko-liberalistički svjetonazor i vjernika. Mi vjernici živimo,
ili bi barem trebali živjeti u skladu sa kršćanskim moralom, sa Deset
zapovijedi Božji, imamo kriterij što je dobro, što je zlo i smatramo da nije
dovoljno samo razlikovati dobro i zlo, nego da čovjek mora činiti dobro i
boriti se protiv zla. Imamo savjest i po njoj postupamo, i ako ne bi bilo
Isusa, ideala, ako ne bi bilo kriterija što je dobro, a što zlo, što je pravda,
a što nepravda ako bi imali neke druge kriterije onda bi nastupilo vrijeme
sukoba i anarhije. U konačnici, društvo protiv Boga, je društvo protiv čovjeka,
rekao je dr. Tomac, te pojasnio, da ako nema Boga kao apsolutnog dobra, tada
različite klase, narodi i civilizacije, na različite načine, vrlo proturječne i
međusobno isključive, utvrđuju mjerila razlikovanja dobra i zla pa najveće
dobro po jednim mjerilima postaje najveće zlo po drugim.

Zato Crkva, vi
poglavarice, poglavari imate veliki zadatak i veliku ulogu. Vi ste ona savjest
koja treba poticati ljude, pomoći ljudima da se u ovom vremenu krize se vrate
Bogu, da nađu odgovore na dvojbe i dileme i da svojim moralom, svojim životom
pomognu izlasku iz krize. Mislim da je najvažnije da čovjek mijenja sebe, da
svaki čovjek treba onako živjeti i djelovati, da bi njegov život i djelovanje
moglo postati općim moralnim načelom. Zato je snaga vjere nešto što će spasiti
čovječanstvo. Ljudi koji ne vjeruju, koji nemaju ideale, kriterije koji ne
vjeruju u smisao života, oni lako postanu žrtve kulture smrti, ustvrdio je
prof. Tomac.

Govoreći o
borbi kulture smrti i kulture života naglasio je kako se kultura života temelji
se na ljubavi prema Bogu, drugim ljudima i sebi, temelji se na traženju smisla
života i na moralnom životu. Nasuprot tomu, kultura smrti destruira i negira te
vrijednosti šireći besmisao, hedonizam i zadovoljavanje svih strasti kao cilj
života. Podsjetio je, i kako je papa Ivan Pavao II. u Evanđelju života
konstatirao da je suvremeni svijet, svijet pomračenja smisla ne samo Boga nego
i smisla čovjeka.

U suvremenom
svijetu ideja i praksa slobode, tolerancije, dijaloga, uvažavanja različitosti,
ne realizira se više kao bit demokratskoga sustava vrijednosti. Te vrijednosti
relativiziraju se i pretvaraju se u diktaturu kapitala, koja je jedan novi
oblik diktature koja se provodi masovnim medijima, pretvaranjem ljudi u totalne
ovisnike (ne samo droge, šunda, mode) nego nesposobne da se odupru novoj
diktaturi protiv koje se ljudi ne bune, koju prihvaćaju dobrovoljno – čak su
sretni što su se riješili slobode.

Borba se vodi
svuda, i u Hrvatskoj. Mi danas imamo borbu između kulture života i kulture
smrti, između vjere i nevjere. Vjera je ta koja želi organizirati hrvatsko
društvo na moralnim načelima, koja smatra da čovjek samo ako je sin svoga oca i
majke, ako ima dom, domovinu i vjeru može biti čovjek ljubavi, čovjek koji
nalazi smisao života i sposoban oduprijeti se ateisitičko-liberalističko
svjetonazoru koji udara na sve ono što omogućava čovjeku da bude čovjek
ljubavi, da bude osobnost, jer čovjek koji ima ljubavi i prema Bogu, i prema
obitelji i domovini ne može postati klonirati čovjek, predmet manipulacije.

I zato ljubav,
obitelj, dom, domovina, vjera najveći su protivnici ateističkog liberalizma
koji “ubojstva Boga” pokušava na sve moguće načine dikreditirati
Crkvu, vjeru, naciju, kulturu i obitelj, rekao je prof. Tomac. Podsjetio je i
kako su Crkva i vjera bile ključne u formiranju identiteta hrvatskog naroda i
očuvanju identiteta i zajedništva u stvaranju hrvatske države duhovnog
jedinstva i zajedništva hrvatskog naroda.

Zagovornik sam
teze, da nisu prošla herojska vremena Katoličke Crkve. Ta vremena nisu prošla.
Živimo u takvom vremenu kada Crkva mora davati odgovore na pitanja koja muče
vjernike. Crkva mora ljudima reći što je istina, a što laž, mora se suprotstaviti
manipulaciji neistine, rekao je Tomac, te ustvrdio kako će papa Franjo biti
veliki papa, jer otvara nova pitanja. Pokazuje da se i on kao papa želi baviti
pitanjima koji muče sirotinju, običnoga čovjeka, jer ako Crkvu izdvojite iz
društva, ako se bavi samo čistom vjerom i molitvama, brzo će postati
prazna. 

U nastavku, u
diskusiji, prof. Tomac je više govorio o svome diplomatskome iskustvu,
političkoj karijeri, odnosima Hrvatske i Svete stolice te snazi vjere i molitve
u Domovinskom ratu.

Radni
dio Skupštine

Na početku
radnoga dijela 45. plenarne skupštine godišnje izvješće o radu podnio je
predsjednik HKVRPP-a o. Vinko Mamić, OCD koji je dao osvrt na zajedničke
aktivnosti zajednica unutar Konferencije, kao i pregled značajnijih događaja u
redovništvu u Hrvatskoj. Istaknuo je nastojanja Vijeća HKVRPP-a u praćenju
događanja u Crkvi i društvu, a napose potrebe našeg redovništva, zajednički
promišljajući koji i kakav bi mogao biti odgovor redovništva na današnje
izazove. 

Osvrćući se na
suradnju HKVRPP-a s HBK, o. Mamić je podsjetio na susret viših redovničkih
poglavarica, članica HKVRPP s članovima Stalnog vijeća Hrvatske biskupske
konferencije, potom susret biskupa s višim redovničkim poglavarima, članovima
HKVRPP, koji imaju sjedište na području HBK. Na inicijativu predsjednika Vijeća
HBK za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života dubrovačkog
biskupa Mate Uzinića u sjedištu HBK održan je susret Vijeća. U sjedištu HBK
održan je i susret članova HBK s provincijalima koji imaju sjedište na području
HBK, a tema susreta bila je “Nove zajednice u Crkvi-razlikovanje
duhova”. Prva sjednica u novom sazivu Mješovitog povjerenstva Hrvatske
biskupske konferencije za izradu popisa imovine oduzete Katoličkoj Crkvi za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i za izradu prijedloga rješavanja
problema te koordinaciju aktivnosti tijela državne uprave u poslovima povrata
imovine s pravnim stručnjacima i osobama zaduženim za povrat imovine u
(nad)biskupijama i redovničkim zajednicama održana je 10. svibnja. U radu
sjednice sudjelovao je fr. Kristijan Dragan Raič, OP, imenovani predstavnik
HKVRPP u tim pitanjima.

Nastavljena je
suradnja s Unijom europskih konferencija viših redovničkih poglavara i
poglavarica (UCESM), te praćenje i uključivanje u djelovanje Europske udruge
RENATE (redovnice umrežene za borbu protiv trgovine ljudima) čiji je susret
radne komisije održan u travnju u Duhovno-obrazovnom centru Marijin dvor u
Lužnici. O. Mamić istaknuo je i 16. generalnu skupštinu UCESM-e koja će se
održati u Kijevu u ožujku 2014., a u čijem radu će sudjelovati i predstavnici
HKVRPP.

U osvrtu na
suradnju HKVRPP i KVRPP BiH na razini promocije duhovnih zvanja o. Mamić je
upozorio na znatno slabiju aktivnost koja je izostala sa strane KVRPP BiH u
radu na zajedničkom projektu pokretanja časopisa “Susret” i snimanja
dokumentarnog filma “Susret – Darivanje Boga čovjeku”. Na inicijativu
predsjednika HKVRPP-a i vodstva Povjerenstva za promociju duhovnih zvanja u
dogovoru s predsjednikom KVRPP BiH fra Lovrom Gavranom film je u svibnju ove
godine premijerno prikazan i na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. U vidu
promocije duhovnih zvanja, o. Mamić je pozdravio pokretanje ljetnog kampa za
djevojke i mladiće koji se zanimaju za redovnički poziv. Kamp je u srpnju
održan u samostanu franjevaca konventualaca u Cresu u tri ponuđena termina.

Na području
duhovno-obrazovnih programa za redovnice/ke održan je seminar za članice
HKVRPP-a, potom seminar za kućne poglavarice i sestre te seminar za kućne
predstojnice i sestre. Pokrenut je studij “Teologija posvećenog
života” kojim se želi ponuditi stručna formacija iz tematike posvećenoga
života pod biblijsko-teološkim, povijesno-kulturalnim, psiho-sociološkim i
pravnim aspektima.

HKVRPP je u
suradnji s Jezičnim centrom SPES nastavio organizaciju škole stranih jezika u
Zagrebu, a škola stranih jezika u pripremi je i u Splitu. U vezi s tim o. Mamić
je istaknuo da je to dobar početak ostvarivanja i drugih programa HKVRPP-a
važnih za redovništvo u Dalmaciji. 

Nastavljena je
i zajednička aktivnost na području informativno-izdavačke djelatnosti. U tom
pogleddu o. Mamić posebno ističe informativni list HKVRPP “Vijesti”
koji je ponajprije vezan za rad HKVRPP-a, uz najvažnije vijesti iz pojedinih
zajednica redovnica i redovnika. U ljetnim mjesecima izišao je iz tiska časopis
“Posvećeni život” (br. 1 i 2/2012.). Na području informiranja važnim
je istaknuo i mrežne stranice Konferencije koje nastoje pratiti život
redovništva.

Na polju
informiranja, podsjetio je kako je i ove godine na Dan posvećenog života
priređena konferencija za novinare s temom “Skrb redovništva i svjetovnih
redova za beskućnike i socijalno isključene”.

U nastavku
rada, izvješća su podnijeli i voditelji i voditeljice pojedinih povjerenstava,
i to ispred Povjerenstva za predškolski odgoj s. Katarina Pišković,
karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za početnu formaciju redovnika i
redovnica s. Marina Kosina, karmelićanka BSI, ispred Povjerenstva za trajni
odgoj o. Anto Gavrić, OP, ispred Povjerenstva za promicanje redovničkih zvanja
voditeljica s. Ana Begić, OP, ispred Povjerenstva za medicinske sestre s.
Danica Grgić, Marijina sestra te ispred Povjerenstva za sredstva društvenog
komuniciranja i izdavačku djelatnost o. Vinko Mamić, OCD i s. Jasna Lučić, OSU.

U kapeli
Svetoga Duha u Zagrebu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s provincijalima
predvodio je provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca
konventualaca fra Ljudevit Maračić, ujedno i domaćin zasjedanja. Prije početka
mise, predsjednik HKVRPP o. Vinko Mamić, OCD zahvalio je fra Maračiću na
domaćinstvu, te mu u ime hrvatskog redovništva čestitao 50. godišnji jubilej
svećeništva.

U homiliji o.
Maračić je govorio o vjernosti prema naputku “Služenje autoriteta i
posluh” Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog
života.

Drugoga dana
Skupštine, nakon molitve Srednjeg časa, provincijali i provincijalke su
pristupile vrednovanju Statuta HKVRPP-a koji je nakon ujedinjenja ženskog
redovništva (okupljenog unutar Unije) i muškog redovništva (okupljenog unutar
Konferencije) 2011. dan na trogodišnji probni rok. U diskusiji osim manjih
intervencija u Statutu nisu napravljene nikakve bitne izmjene. 

U nastavku se
razgovaralo o stalnim i novim projektima HKVRPP-a. Predsjednik je naglasio
zauzet rad povjerenstava o kojemu ponajviše ovisi prezentacija i svrha
Konferencije.


Susret s
apostolskim nuncijem

Drugog dana
Plenuma vrhovne poglavare i poglavarice posjetio je apostolski nuncij u
Republici Hrvatskoj mons. Alessandro D’Errico u pratnji prvog savjetnika mons.
Jeana Francoisa Lantheaumea, te p. Ivice Hadaša, suradnika u nuncijaturi. 

Pozdravljajući
nadbiskupa, koji predstavlja Svetoga oca, o. Vinko mu je iskazao zahvalnost u
ime svih redovnika i redovnica na zauzimanju da se redovništvo uzdigne na
eklezijalnoj razini, što redovnici i redovnice cijene. Predsjednik se zahvalio
nunciju i na izvješću koje je podnio Kongregaciji za ustanove posvećenog života
i družbe apostolskog života nakon kojeg je pročelnik Kongregacije, nadbiskup
Joao Braz de Aviz, pisao Konferenciji i pohvalio njenu zauzetost u poslanju, a
posebno na brizi za pastoral zvanja. 

Govoreći višim
poglavarima i poglavaricama nuncij je naglasio svoju radost što je s osobama
posvećenog života na njihovu godišnjem plenumu, jer cijeni njihov rad i
doprinos Crkvi u Hrvatskoj. Naglasio je i da se raduje što su se redovnici i
redovnice okupile oko tako aktualne i bitne teme mjesta Hrvatske u europskoj
prisutnosti. 

Predstavljajući
zauzimanje nuncijature u Hrvatskoj i za Hrvatsku nadbiskup se osvrnuo na
doprinos cijele Crkve, pa tako i redovničkih poglavara te istaknutih osoba u
Hrvatskoj za nastojanja Svetoga oca oko imenovanja pastira Crkve. Duh Sveti
ponajprije, potom molitva te konkretan doprinos u zauzimanju za pastire pomoći
će namjerama Svetoga oca da Crkva ima dobre pastire koji su blizu ljudima. U
tome smislu radujem se da je imenovanje nadbiskupa Đure Hranića tako dobro
primljeno. Potreba za dobrim pastirima Crkve je poruka što ju je Sveti otac
uputio u lipnju prošle godine svim apostolskim nuncijima iznoseći svoj program.
Crkva danas treba pastire. To je Svetome ocu jako bitno. “To je temeljno
pitanje za budućnost Crkve i budućnost Crkve u Hrvatskoj. Hvala redovništvu
koje je živa Crkva za svu pomoć koju u tome može dati”, rekao je nadbiskup.

Drugo poslanje
od Svetoga oca koje je dano nuncijaturi jest odnos Crkve i države. Na tome
području mjeseci unatrag u Hrvatskoj nisu bili lagani posebno kada smo sa svim
instancama vlasti u Hrvatskoj razgovarali o četvrtom modulu zdravstvenog
odgoja, istaknuo je nadbiskup.

U Hrvatskoj je
iz povijesnih razloga tradicionalno nadležnost nad odnosom Crkve i države
povjerena Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Uloga nuncijature u bilateralnim
odnosima Svete stolice i Republike Hrvatske i njeno podupiranje odnosa Crkve i
države u Hrvatskoj nije jasna. Nuncijatura svojom nadležnošću nastoji biti most
u svim nesuglasicama između Crkve i države koji se u osnovi svi tiču Ugovora
između Svete stolice i Hrvatske. U rješavanju nesporazuma zaobilazi se
Mješovito povjerenstvo predstavnika Vlade i HBK te se stvari pokušavaju
riješiti priopćenjima. Priopćenja neće ništa riješiti, naprotiv. Treba sjesti
za stol i tragati za rješenjima. Potrebno je pridavati pažnju konretnom
dijalogu – to je misija Crkve II. vatikanskog koncila. “Važno nam je, a to
je važno i Svetome ocu, da se Crkva ne zatvori u sebe samu, da ne postane
samodostatna. Crkva mora izići na rubove, materijalne i duhovne rubove, ali i
prema onima koji ne misle kao mi, niti imaju vjeru kao mi. U svemu tome treba
imati veliko povjerenje da možemo i trebamo služiti narodu kojemu smo poslani.”
Sveti otac je prije par dana Vijeću za novu evangelizaciju poručio da se u
novoj evangelizaciji treba ići prema svima, bez razlike. U Crkvenim krugovima
ne treba čekati da drugi dolaze k nama, nego bi mi morali poći prvi k
njima. 

Redovnici i
redovnice, u danas promijenjenim vremenu za Crkvu, mogu puno učiniti za razliku
od vremena komunizma. Crkva nije samo klerikalna Crkva. “Postanite svjesni
da su se vremena promijenila”. U tom pogledu i Sveti otac želi dati priznanje i
mjesto redovništvu koje ono zaslužuje. 

Nuncij je
poslan od Svetoga oca s posebnom zadaćom promicanja i njegovanja odnose između
Svete stolice i državnih vlasti (kan. 365. Zakonika kanonskog prava) i on ne
može odustati od svoga poslanja i samo stajati sa strane jer postoji opasnost
da se Crkva u Hrvatskoj zatvori sama u sebe izvan perspektive univerzalne
Crkve, poručio je apostolski nuncij redovnicima i redovnicama.

U nastavku je
otvorena diskusija u kojoj je nuncij posebno pozvao redovnike i redovnice da u
svim prigodama i načinima prenose poruke Svetoga oca, da puste Duh Sveti da
djeluje te da ne nasijedaju na priče o Papi kao revolucionaru i nekome tko ne
razumije jer je iz Latinske Amerike. 

Razgovor s
redovnicima i redovnicama završen je nadbiskupovim pozivom da slijede snagu
karizme svojih utemeljitelja kako bi ostali živa Crkva.

Na kraju
radnog dijela Plenuma o. Vinko se još jedanputa zahvalio apostolskom nunciju s
porukom da redovnici i redovnice razumiju njegovu viziju i poslanje. O. Vinko
je nadalje naglasio da je Crkvi potrebno vremena da se navikne na papu Franju,
a isto tako i nama u Hrvatskoj da se naviknemo na jednu drugačiju službu
nuncijature. Redovnici i redovnice lakše se prilagođavaju putu i načinu pape
Franje jer se slažu s tim putem i načinom. 

 Nakon
svete misu u kapeli Svetoga Duha koji je predvodio nadbiskup D’Errico a
propovijedao fr. Anto Gavrić 45. plenarinu skupštinu zatvorenom je proglasila
dopredsjednica HKVRPP-a, s. Jasna Lučić. 

(http: //www.redovnistvo.hr)

 

Kontakt / Karta

Kontakt informacije

tel.: +387 33 208 980;
tel./fax: +387 33 208-629
Bjelave 85 71000 Sarajevo, BiH
franjevke.bh@gmail.com

Naša lokacija

Najave / Kalendar

Kalendar objava

lipanj 2024
P U S Č P S N
« svi.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
WordPress Video Lightbox