Katehizacija

12.10.2010

Svoje poslanje i apostolat vršimo u Crkvi i u svijetu kroz različite vidove djelovanja. Apostolsko djelovanje naše Provincije obuhvaća: odgojno-obrazovni rad u školama, dječjim vrtićima i đačkim domovima, katehizaciju...