Franjin pozdrav Blaženoj Djevici Mariji (fra Grgur Blažević)


Tumačenje Franjine molitve

Kad se radi o Franjinoj ljubavi prema Blaženoj Djevici Mariji, jedan od najljepših tekstova koji to pokazuje imamo u drugom životopisu Tome Čelanskog. On piše: "Franjo je Isusovu Majku obasipao neizrecivom ljubavlju zato što nam je dala brata, uzvišenoga Gospodina. Njoj je molio posebne pohvale, upravljao prošnje, prikazivao osjećaje, koliko to i kako ljudski jezik ne može ni izraziti" (FI 786). U svom Opširnijem životopisu Sv. Bonaventura dodaje: "Njoj je na čast pobožno postio od svetkovine apostola Petra i Pavla do svetkovine Uznesenja".

Kada je nastao Franjin Pozdrav Blaženoj Djevici Mariji teško je odrediti - vjerojatno nije iz kasnijeg razdoblja Franjina života. Lakše je ukazati na mjesto gdje je rođen Franjin pozdrav BDM - Sv. Marija Anđeoska, Porcijunkula.

Ovdje ćemo izdvojiti drugu kiticu Pozdrava gdje Franjo nebesku Majku obasiplje sa šest naslova:


"Zdravo palačo njegova,

zdravo njegovo svetohranište,

zdravo kućo njegova!

Zdravo odjećo njegova,

zdravo njegova službenice,

zdravo Majko njegova!".

Franjo slavi Marijinu veličinu: njeno bogomaterinstvo. I potvrđuje ga i ponavlja nizom slika - koje nisu kadre izraziti misterij - ali su uspješne i konkretne, naglašavaju "materijalnost" Utjelovljenja - protiv doketizma (koji kaže da je Isus uzeo "prividno" tijelo), što su oživjeli Franjini suvremenici, heretici zvani katari.

 

Snažno je izjavljena stvarnost Utjelovljenja - stvarnost Boga koji je zaista postao čovjekom u Marijinu krilu, koja, zbog toga, postaje, "njegova palača, njegovo svetohranište, njegova kuća, njegova odjeća...". Suhoparno nabrajanje imena sadrži u sebi bogatstvo koje je vrijedno istražiti. Ti naslovi imaju biblijsko korijenje

        Zdravo palačo njegova  (ili hrame njegov)

"Palača bjelokosna", hram-svetište Božje, podsjećaju na starozavjetno sveto mjesto u najizvrsnijem smislu, na "mjesto što ga Jahve odabra" (Pnz 18,6), na "Dom svete slave" njegove (Dan 3,53), gdje je njegov "slavan prijestol podignut" (Jer 17,2); na Božji kraljevski dvor ukrašen sjajem. Dakle, u ovom se pozdravu naziva Mariju čudesnim blagom ljepote i bogatstva: Majkom Božjom!

         
        
Zdravo njegovo svetohranište  (ili njegov šator)

Svejedno kako ga nazovemo. To je "presveti šator Božji" (Ps 46,5), povlašteno mjesto božanske Prisutnosti. U knjizi Izlaska piše: "Oblak prekri Šator sastanka i slava Jahvina ispuni Prebivalište"; a u knjizi Brojeva: "Tako ga je oblak neprestano zaklanjao, a noću bijaše poput ognja". Moglo bi se tumačiti i sa: "Zdravo njegovo nebo", budući da je i za nebo rečeno da je "šator Božji". Na tom Nebu-Mariji, Isus je sjajno Sunce. Zaista je Marija šator ispunjen Slavom i u njemu boravi Prisutnost; ona je nebo na kojem stanuje Svjetlo svijeta: Majka je Božja!

 
        Zdravo kućo njegova  (ili škrinjo njegova)

"Kakvu kuću da mi sagradite, i gdje da bude mjesto mog prebivališta?" - pitat će Bog ustima proroka (Iz 66,1). I Bog si je sagradio "kuću" dostojnu sebe. Psalmist pjeva: "Svetost je ures Doma tvojega". Nazivati Mariju Kućom Božjom, znači uzvisivati njezinu svetost. A nazivati je Škrinjom?... Škrinja Staroga Zavjeta u sebi je sadržavala Zakon, manu i procvali štap. Marija nosi u sebi Zakonodavca, Kruh života, Cvijet iz korijena Jesejeva. Koliko li je uzvišenije njeno dostojanstvo! Majka je Božja!

 
        Zdravo odjećo njegova

Blistava, kraljevska, bijela poput snijega. Bezgrešna, koja svojim tijelom "oblači" Sina Božjega. (jedna slika "Marija od poroda" od Piera della Francesca prikazuje: iznad nabujalog krila kida se odjeća, kao što se kidaju vode kod porođaja, kao što se razdjeljuju vode kod rađanja naroda Starog Zavjeta, kao što se kida hramski zastor pri rođenju naroda Novog Saveza). Njegova odjeća znači: Marija od Utjelovljenja je zaista Majka Božja!

 

        Zdravo njegova službenice  (ili njegova sluškinjo)

Marija samu sebe naziva "službenica Gospodnja"; to je naslov poniznog podlaganja, ali iznad svega spasenjskog osjećanja. Povlašteni naslov. U Bibliji "sluge Gospodnje" su Patrijarsi, Mojsije, Jošua, Samuel, David, proroci, svećenici, anđeli, Mesija! Marija - službenica Gospodnja - je jedna od karika u tom lancu i, dok se bezgranično predaje u ruke Božje, ucjepljuje se u njegov plan spasenja. Majka Božja!

 

        Zdravo Majko njegova

Bog ju je takvom izabrao i posvetio. To je najveća proslava. Od toga većeg nema. Teoretski: "Bog bi mogao stvoriti ljepši svijet od našega, Bog bi mogao oblikovati prostranije nebo, ali ne bi mogao pozvati u život veću majku od Majke Božje". Povjerovavši anđelu Gabrijelu, Marija postaje majkom Kristovom, i samim time Majkom Božjom.

Na temelju ove Franjine molitve, može se i opširnije iščitati i izreći što je njemu predstavljala Marija. Ona je za njega knjiga u koju Bog stavlja svoju riječ, nebo na koje Bog stavlja svoje Sunce, zemlja u koju Bog stavlja svoj Plod, klas u koji Bog stavlja svoje Zrno, peteljka na koju Bog stavlja svoj Cvijet, prijestolje na koje Bog stavlja svog Kralja, Majka u koju Bog stavlja svog Sina.

 

I završavamo Franjinim riječima s početka molitve: Zdravo Gospodarice, sveta Kraljice, Bogorodice Marijo!