Zagreb: Kongres medicine usmjeren prema osobi

Fotografije uz članak 2
25.10.2017

Vodeća tema kongresa ove godine bila je onkologija, odnosno kako primijeniti koncept medicine usmjerene prema osobi u radu s onkološkim bolesnicima. Na kongresu su bile obuhvaćene brojne teme, od zdravstvene promocije i prevencije, preko različitih modaliteta liječenja, suportivne onkologije, palijativne medicine, psihoonkologije, komunikacijskih vještina u onkologiji, umjetnosti i onkologije pa do zdravstvenih politika i rada udruga pacijenata. 

Sestra Jozefina je na kongresu predstavila poster izrađen na temu Duhovna skrb u onkoloških bolesnika – dostojanstven život do kraja. Cilj  je bio naglasiti duhovnu skrb u potpunom iscjeljenju čovjeka koja je nažalost bila marginalizirana posljednjih desetljeća. Sestrinska klinička praksa s tom sviješću je i poziv na kršćansko služenje bolesniku na čijem licu svijetli lice Krista patnika.

Kongres je okupio brojne predavače liječnike iz svih dijelova svijeta, predavače drugih profesija, medicinske sestre i studente medicine. Kroz tri dana na kongresu je s raznih aspekata prikazano preko stotinu izlaganja o liječenju, prevenciji i skrbi onkoloških bolesnika.S. Jozefina Franjković