Kloštar Ivanić: Primanje u novicijat i postulaturu

02.10.2017


Na spomendan Sv. Anđela Čuvara, 2. listopada 2017. godine, u novicijat će biti primljene postulantice Matea Šipić, Monika Džepina, Suzana Benković i Blaženka Miličić, a u postulaturu kandidatice Antonija Klišanin, Petra Mikulec i Zorica Barić. Obred primanja će biti za vrijeme molitve Srednjeg časa u samostanskoj kapeli sv. Franje Asiškoga u Kloštru Ivaniću.

Primanju u novicijat i postulaturu prethodile su duhovne vježbe.