Apostolat Školskih sestara franjevki

Školske sestre franjevke nastoje prepoznavati znakove vremena, te djelovati u duhu vlastite karizme. Prema Konstitucijama iz 2010. god., karizma naše Družbe jest: živjeti evanđelje u sestrinstvu iz ljubavi prema Bogu, utjelovljujući, svjedočeći i navješćujući Kristovo kraljevstvo, u franjevačkome duhu trajnoga obraćenja u službi Crkve i čovjeka, posebice na odgojnome području.

Da bi apostolat sestara bio plodonosan, potreban je dubok molitveni život te osobno svjedočenje životom po evanđeoskim savjetima. Sav posao koji redovnica obavlja treba biti kamen koji izgrađuje njen duhovni život i život zajednice. Zato se pri osposobljavanju i razmještajima (koji vrši provincijalna uprava) i raspodjeli posla (koji vrši predstojnica u svojoj zajednici) uzimaju u obzir sposobnosti i opravdane želje sestara. Sv. Franjo je htio da poglavari budu primjer braći koja će ih ljubiti kao one koji imaju veću odgovornost. Prema tome je zadaća svake predstojnice (poglavarice) voditi zajednicu duhovnom rastu i istinskoj radosti svake pojedine sestre.

U skladu s vremenom u kojem danas djeluju još više se osjeća nova dinamika življenja u duhovnom i svjedočanskom načinu djelovanja. Upravo je otvorenost potrebama Crkve i svijeta danas ne samo obveza, nego i razlog apostolske djelatnosti naše zajednice.