Katehizacija

Fotografije uz članak 1
12.10.2010

„Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju.“ Mk 16,15

Svoje poslanje i apostolat vršimo u Crkvi i u svijetu kroz različite vidove djelovanja. Apostolsko djelovanje naše Provincije obuhvaća: odgojno-obrazovni rad u školama, dječjim vrtićima i đačkim domovima, katehizaciju, vođenje liturgijskog pjevanja, sakristansku službu, izradu crkvenog ruha, rad u zdravstvenim ustanovama, karitativno djelovanje, vođenje domaćinstva i sve poslove unutar zajednice. Statuti zajednice