München

Münchnerstr. 26
D-81379 München
Tel: +49/89/78 57 699 0; fax: 78 57 699 29
ssfminhen@gmail.com


Biskupija:

Godina osnutka podružnice: 1974.

Svrha dolaska sestara: Sestre su primile dužnost da posjećuju one bolesnike po kućama i stanovima koji nisu željeli ići u staračke domove. Vode ambulantnu službu pri župi Maria Thalkirchen i rade u patronaži.

Apostolat sestara: Danas pri Caritasu rade s. Patricija Mijačević, s. Luja Marković i s. Zvjezdana Knežević. U staračkom domu Vinzentinumu radi s. Milena Barun. U župi djeluje s. Monika Martić.

Broj sestara u zajednici: 5 sestara


Napomene:

 

Od 1974. do 1996. sestre vode ambulantnu službu pri župi Maria Thalkirchen. Od 1996. vođenje preuzima Caritas, a sestre nastavljaju i dalje svoj rad u patronaži. Broj sestara se konstantno mijenjao i ovisio je o potrebama djelovanja.

Na poziv prelata Karla Bayera, direktora internacionalnog Caritasa godine 1974. prve sestre (s. Tavelina Košćec i s. Leonila Brkić) dolaze u München. Provincijska predstojnica u to vrijeme bila je s. Klara Turalija. Sestre su primile dužnost da posjećuju one bolesnike po kućama i stanovima koji nisu željeli ići u staračke domove. Živjele su u početku u staroj župnoj kući.

Sestre useljavaju u novu kuću 11. kolovoza, 1989.  u kojoj je zajednica i danas. Kućna kapela posvećena je svetom Franji Asiškom.

Od 1974. do 1996. sestre vode ambulantnu službu pri župi Maria Thalkirchen. Od 1996. vođenje preuzima Caritas, a sestre nastavljaju i dalje svoj rad u patronaži. Broj sestara se konstantno mijenjao i ovisio je o potrebama djelovanja.

Pri Caritasu danas rade s. Patricija Mijačević, s. Luja Marković i s. Zvjezdana Knežević. U staračkom domu Vinzentinumu radi s. Milena Barun. U župi djeluje s. Monika Martić.

Zajednica je uvijek bila otvorena i za sestre koje su radile po bolnicama, te one koje su išle u školu ili pohađale ljetne tečajeve jezika.