Zagreb - Prekrižje, sestarska kuća

Fotografije uz članak 8

Biskupija: Zagrebačka

Godina osnutka podružnice: 1998.g.

Svrha dolaska sestara: stanovanje sestara koje rade u Dječačkom domu i bolnicama te doživotno uzdržavanje gospođe Danice Novak.

Apostolat sestara: Uz stan za sestre 2009. ustanovljena je kao kuća molitve u Zagrebu.

Broj sestara u zajednici: 4Napomene:

Dana 9. ožujka 1998. gospođa Danica Novak i s. Ana Antolović, provincijska predstojnica, uime Bosansko-hrvatske provincije Školskih sestara franjevki Krista Kralja potpisale su ugovor o doživotnom uzdržavanju gospođe Danice. U naknadu u nasljedstvo Provinciji ostaje sva njezina nepokretna imovina, kuća  i okućnica (dvorište, voćnjak i livada). Ugovorom su određena prava korištenja stambenog prostora gospođi Danici, kao i obaveze sestara prema gospođi Danici Novak.

Dana 17. siječnja 2008. u Zagrebu u 79. godini života preminula je gospođa Danica Novak o kojoj su sestre skrbile i živjele s njom kroz deset godina.

Nakon što su ove nekretnine prešle u vlasništvo Provincije te ispunjeni svi potrebni uvjeti i dobivene potrebne dozvole crkvenih vlasti s. Natalija Palac, vrhovna predstojnica, na molbu s. Ivanke Mihaljević, provincijske predstojnice,  16. prosinca 2009. potpisala je dekret o kanonskom ustanovljenju kuće molitve u Zagrebu, Gornje Prekrižje 16.

Na blagdan Bogojavljenja 6. siječnja 2010. euharistijsko slavlje s obredom blagoslova kapele i kuće predvodio je pomoćni zagrebački biskup Vlado Košić.