Zagreb - Siget, franjevački samostan

Fotografije uz članak 1
Trg Svetog Križa 1
HR - 10020 Novi Zagreb - Siget
Tel: +385/1/6552-484​


Biskupija: Zagrebačka

Godina osnutka podružnice: 02.09. 1982.

Svrha dolaska sestara: Sestre preuzimaju katehizaciju djece, brigu o crkvenom pjevanju i sviranju, uređenu crkve i domaćinstvo u samostanu

Apostolat sestara:Sestre i danas imaju isti apostolat kakav su imale i kad su došle u župu i samostan

Broj sestara u zajednici: 4Napomene: