Bila, župa

Fotografije uz članak 5

Župni ured Bila
BiH - 80205 Guber/Livno
Tel: +387 (0) 34 243 495  
Fax: +387 (0) 34 243 707  
     

 

Biskupija: Banjalučka

Godina osnutka podružnice: 1966.

Svrha dolaska sestara: Sestre djeluju u ovoj župi od 15. prosinca 1966. kada je u župu došla s. Serafina Križan iz Ljubunčića, kako župni kroničar napisa, „u službu župi i župniku“. Sestra je bila na službi kratko vrijeme. Od 17. rujna 1974. ponovno sestre djeluju kada se s. Serafini koja ponovno dolazi na službu pridružila 23. rujna i s. Božidara Kovač.

Apostolat sestara: U župi sestre vode kućanstvo i crkveno pjevanje te uređuju crkvu.

Sestre u zajednici: s. Zora Vukadin i s. Anđa Marijan