Povijest provincije Prečistog Srca Marijina

Fotografije uz članak 1

Bosansko-hrvatska provincija Prečistog Srca Marijina Školskih sestara franjevki osnovana je 1942. godine.

Na poziv franjevaca Bosne Srebrene školske sestre dolaze iz Maribora u Bosnu 1929. Po dolasku u Visoko i Sarajevo preuzele su vođenje kućanskih poslova. Zbog nepovoljne političke situacije u Bosni sestre nisu mogle razviti svoju školsku djelatnost kao u drugim zemljama. Iznimku predstavlja Vareš – ondje su sestre od 1936. imale vlastitu kuću, vodile su obrtnu školu, osnovnu školu i dječji vrtić – i Novi Šeher, gdje su sestre 1941. u iznajmljenoj kući također otvorile dječji vrtić.

Drugi svjetski rat uz ostale nevolje donosi i pitanje opstanka sestara Slovenki i slovenskih podružnica u Bosni. To je ubrzalo osnivanje Bosansko-hrvatske provincije Prečistog srca Marijina 1942. Prvom provincijskom predstojnicom imenovana je s. M. Verena Dijaković. Provincijalno središte je trebalo biti u Jastrebarskom no zbog teških prilika do toga nije došlo. Ono je smješteno u franjevački samostan u Visokom sve do 1954. god. kada je premješteno u franjevački samostan u Virovitici, a 1956. u kupljnoj vlastitoj kući u Virovitici.  Godine 1958. provincijsko sjedište dobilo je novu lokaciju, i to u Sarajevu. Zbog  neprilika za vrijeme rata devedesetih godina XX. stoljeća, nemogućnosti komunikacije i rada, provincijsko sjedište je u tijeku rata privremeno premješteno u Zagreb (1992. - 1997). Od ožujka 1997. godine pa sve do danas, ponovno je u Sarajevu.

Sestre koje su obnašale dužnost provincijalne predstojnice bile su:

        s. M. Verena Dijaković (1942.-1954.)
        s. M. Barbara Šenekar (1954.-1962.)
        s. M. Benjamina Mutić (1962.-1968.)
        s. M. Marija Klicić (1968.-1973.)

        s. M. Klara Turalija (1973.-1979.)
  
        s. M. Karla Mlakić (1979.-1985.)

        s. M. Suzana Milardović (1985.-1991.)

        s. M. Jela Piljić (1991.-1997.)

        s. M. Ana Antolović (1997.-2003.)

        s. M. Celina Vidak (2003.-2009.)

        s. M. Ivanka Mihaljević - (2009.-2015.)

        s. M. Kata Karadža (aktualna provincijalna predstojnica (2015.-)