Povijest provincije Prečistog Srca Marijina

Uz vođenje kućanstva po samostanima i župama, njegu bolesnika, rad u zdravstvenim ustanovama i angažman na karitativnom području, danas se sestre sve više angažiraju u župnoj katehezi, u odgoju u vrtićima i učeničkim domovima, u obrazovnom radu u školama.

Povijest Družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja

Družba školskih sestara franjevki ima svoj prapočetak u Grazu u Austriji. Antonija Lampel zajedno sa skupinom učiteljica, franjevačkih trećoredica koje su se bavile odgojem siromašne ženske mladeži 1843. dobivaju odobrenje za samostanski život.