Razum

Fotografije uz članak 1

„Vjera traži razum.“ Načelo je to sv. Anselma, ali i cijele logike kojom se vjera nastoji spustiti u svakodnevni život čovjeka koji se uvijek nastoji izdići iznad ustajalosti. Čovjeku koji žudi za Bogom nije dovoljna samo naravna inteligencija, nego i ulivena. Potrebna je ljubav prema istini, marljivi studij Riječi Božje kroz vlastiti i tuđi pogled te živa vjera. Razum je dar Duha Svetoga i kao takvoga, pogrešno je smatrati ga nečim što ubija vjeru i sve svodi na matematiku. Kao što je potreban pri bilo kojem dubljem shvaćanju prirodnih, tako je važno uključiti ga i pri razumijevanju vječnih istina. Naša vjera je poput balona napuhana helijem. Ako ga čvrsto ne držimo, odletjet će nebu pod oblake. Učinit će ti se da je otišao Bogu, ali zapravo ne znaš gdje je, je li naletio na nešto oštro i rasplinuo se. Darom razuma Duh Sveti nam olakšava pravilno shvatiti svoj religiozni odnos prema Bogu i temeljito graditi svoj odnos prema bližnjemu.

 

Iako čovjek može svim snagama nastojati nadići red vidljivih stvari, i ta nastojanja mogu utjecati na ljudsko djelovanje i oblikovati život, potrebno je mnogo žrtve i odricanja. Kao i na svakom drugom putu, tako i na ovom dolazi do mnogih poteškoća. U nastojanju da se dođe do spoznaje istine vjere, ljudskom razumu ne smetaju samo utjecaj osjetila i mašte, nego i neuredne težnje, koje su posljedica istočnog grijeha. „Zato se događa, da ljudi glede tih pitanja rado uvjeravaju sami sebe, da je neistinito ili barem dvojbeno ono što oni neće da bude istinito.“ (KKC 37)

 

Čovjek često nije ni svjestan koliko kreposti, darova i plodova dobiva moleći i postižući jedan od darova Duha Svetoga. Tako Toma Akvinski nabraja učinke dara razuma: pod vanjskim prilikama otkriva nam suštinu stvari (npr. Krista pod prilikom kruha i vina), tumači pravi smisao Božje riječi, otkriva tajno značenje svetih znakova (svetih sakramenata), očituje duhovne stvarnosti u tjelesnima (u čovjeku Isusa Krista), posljedice sadržane u njihovim uzrocima (otkupljenje po križu) i obratno: uzroke u posljedicama (opstojnost Božju preko stvorova).

Unatoč svemu ovome rečenom, trebamo biti svjesni da ni pod darom razuma ne možemo prodrijeti u tajnu kršćanskih misterija.

 

Molitva za dar razuma:

Bože, naš Oče, ti si se objavio u Kristu. Ulij u nas dar razuma, kako bismo, prodirući u dubine tvoje riječi iskusili njezinu slatkoću i snagu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

 Andrijana D.