Mudrost

Ulij u nas, Gospodine, evanđeosku mudrost kako bismo oživljeni nadom Duha postali sol zemlje i svjetlo svijeta.

Razum

Ulij u nas, Oče naš, dar razuma, kako bismo, prodirući u dubine tvoje riječi iskusili njezinu slatkoću i snagu.

Savjet

Svemogući milosrdni Oče, učini nas poslušnima glasu Svoga Duha i udijeli nam milost njegova savjeta u izgubljenosti.

Jakost

Pošalji nam, Duše Sveti, dar jakosti da uvijek možemo ići naprijed i kad je teško i kad se sve čini besmisleno.

Znanje

Duše Sveti, daj nam (spo)znanje da ne potratimo svoj život tražeći samo ono što je svjetsko.

Pobožnost

O Duše pobožnosti iskrene, što vrata neba molitvom nam otvaraš, raširi srca naša usahla da žićem svojim tebe slavimo.

Strah Božji

Neka, Gospodine, Duh svetoga straha obuzme čitavo naše biće kako bismo s Tobom pomireni iščekivali tvoj slavni dolazak.

Ljubav

Ljubiti poput tebe, nauči nas Gospodine, kako bi mogli početi voljeti sve ljude bez granica, mjere i uvjeta.

Radost

Neka se u našim životima umnoži radost, Gospodine, koja će zahvatiti i druge kako bi cijela zemlja bila protkana srećom.

Mir

Daruj nam, Uskrsnuli Gospodine, mir u srcima kako bi uvijek bili spremni boriti se s nemirima na koje svakodnevno nailazimo.

Velikodušnost

Neka Tvoj Duh, Bože, prožme i preobrazi cijelo naše biće kako bi mogli velikodušno odgovoriti na Tvoj poziv ljubavi.

Dobrota

Udijeli nam, Gospodine, milost da poput tebe budemo dobri prema svima te da nikad ne posustanemo činiti dobro.

Vjernost

Učvrsti nas, Bože, u vjernosti kako bi mogli uvijek ostati u tvojoj prisutnosti, biti vjerni tebi i ljudima te odani pravim vrednotama.

Uzdržljivost

Podari nam Bože, uzdržljivosti kako bi mogli uvijek dovoditi u red naše želje i uspregnuti naše tijelo pomoću duha.