Danas se ispunilo Pismo (Lk 4,21)

Fotografije uz članak 1

Evanđelist Luka opisuje Isusov povratak u Nazaret nakon krštenja u Joradanu i kušnje u pustinji. Pomno čitajući Lukino evanđelje uočavamo da je Duh od početka na Isusu. Od samog začeća. Silazak Duha za vrijeme krštenja bilo je javno pokazivanje da je Duh na njemu. Od tada Duh nije samo na njemu nego je to i za druge. Upravo to će Isus reći u singagogi u svome Nazaretu:

Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!

On me posla blagovijesnikom biti siromasima,

proglasiti sužnjima oslobođenje,

vid slijepima,

na slobodu pustiti potlačene,

proglasiti godinu milosti Gospodnje.

 

Isus Krist je pomazan Duhom Svetim, na kojeg se proročanstvo odnosi, došao je navijestiti spasenje siromašnima, malenima, poniznima. On je ispunjenje pročitane riječi. U njegovu glasu Izaijin tekst izranja iz prošlosti i postaje živ. Aktualan. Aktivan. Iz načina kako je to Isus primijenio na sebe iščitavamo Isusovu sigurnost i samosvijest odmah na početku njegova djelovanja. On zna da je poslan vršiti volju Očevu. Njegovo poslanje se sastoji u naviještanju radosne vijesti siromasima, u proglasu oslobođenja zarobljenicima, povratka vida slijepima, slobode potlačenima te u proglasu godine milosti Božje, godine kada Bog bezuvjetno oprašta sve prijestupe, prekršaje i grijehe ljudima i traži da to ljudi čine jedni drugima.

Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima. U ispunjenju Pisma odzvanja ispunjenje Božje volje. Očituje se Božja snaga. Isus, živa Riječ, donosi nam ispunjenje Pisma i potiče nas da ga slušamo, kontempliramo i živimo. Jasna nam je njegova poruka koju sažimljemo u konkretno djelovanje: služiti svima, biti za druge, nasljedovati Ga u potpunosti. On nas šalje da učinimo sve što možemo kako bi Radosnu vijest osjetili svi radi kojih je On došao na ovaj svijet.

Na Isusu se ispunilo Pismo koje se čulo. Dobro je zapitati se: “Ispunja li se, međutim, Lukino pismo, Lukino evanđelje na nama danas? Jesmo li ga pomno ispitali, iščitali i saslušali, jesmo li životom potvrdili što znači radosna vijest siromasima, sloboda utamničenima i potlačenima, jesmo li spremni progledati u svojoj duhovnoj sljepoći, jesmo li prihvatili godinu Božje milosti i praštanja?”

Sam Isus ukazuje na važnost čitanja Svetoga pisma. U Njegovim riječima koje su duh i život, pronađimo Svjetlo koje će iz dana u dan preobražavati naš hod zemaljskom dolinom i voditi nas prema cilju, susretu s Njim.

s. Ivanka Mihaljević